Štefan Rosina

Prezident MATADOR Group a predseda predstavenstva Matador Holding, a. s.

Štefan Rosina je v súčasnosti prezidentom MATADOR Group a predsedom predstavenstva Matador Holding, a. s. V roku 1984 začal svoju kariéru v Matadore na rôznych pozíciách vo výrobe. Od roku 1985 pôsobil ako vedecký pracovník, technický inžinier na oddelení investícií a riaditeľ odboru technického rozvoja. Od roku 1997 pôsobil ako viceprezident pre rozvoj vedy a techniky, viceprezident pre stratégiu a predseda dozornej rady. V súčasnosti predstavuje významného lídra v celej skupine MATADOR. Snaží sa pripraviť všetky kľúčové aspekty spoločnosti na významné technologické desaťročie.